TC Sparta

Lid worden


Het lidgeld voor seizoen 2020 bedraagt:


  •   €  130 per volwassene (eerstejaars: € 100)
  •   €    65 voor student (max. 25 j.) (eerstejaars: € 45)
  •   €    45 voor jongere geboren in 2002 of later (eerstejaars: € 25)
  •   €    00 voor kinderen van leden, geboren in 2010 of later
  •   €  305 voor een gezinsabonnement (kinderen: inwonend en max. 25 j.) (eerstejaars: € 250)


De leden die hun  lidgeld betalen vóór eind januari 2020 krijgen een korting.

  •   €  15 per volwassene
  •   €    5 per jongere/student
  •   €  35 per gezinsabonnement. De betaling van het lidgeld gebeurt per overschrijving op onze rekening BE76 0013 8074 6395.

 De ontvangstdatum is bepalend.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


We verwelkomen  graag nieuwe leden.


Om de integratie in de club zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we twee peters/meters, leden van de club, die de kandidatuur van het nieuwe lid willen steunen en de begeleiding van het nieuwe lid in de club willen verzorgen.


Een aanvraagformulier om lid te worden, kan je bekomen via ons e-mail adres:

 info@tcsparta.be.

Na voorlegging van de aanvraag aan het Bestuur en de gebruikelijke goedkeuring ervan, kan het lidgeld betaald worden. 

Met vragen kan je altijd terecht bij het bestuur, of per e-mail: info@tcsparta.be.

Copyright © TC Sparta vzw All Rights Reserved