TC Sparta

Reservatieregels


UITGANGSPUNT:


Dit is een reglement dat gebaseerd is op de organisatie en mentaliteit van onze club.


Onze vrijetijdsclub wil een losse, kameraadschappelijke, informele en leefbare club zijn.

Met een sfeer gebaseerd op veel onderling vertrouwen en dus met weinig controle en veel zelfdiscipline.


We werken voor het reserveren van de terreinen met het Elit-reservatiesysteem van

Tennis Vlaanderen.


Om te kunnen reserveren moet je lid zijn van de club.


Reserveren kan via:

1.  www.tennisvlaanderen.be

2.  Inloggen via je affiliatienummer en je wachtwoord.

     ( terug te vinden op je Tennis Vlaanderen lidkaart)

3.  Ga naar "terrein"  (rechts boven)

4.  Reserveer dag/uur/terrein/medespeler(s)


Algemene Reservatieregels:

  • Een terrein reserveren voor een enkelspel: (maximum) 1:00.
  • Een terrein reserveren voor een dubbelspel (maximum) 1:30.


  •  5-dagen regel: Gewoon reserveren kan hoogstens 5 dagen vooruit.

Opnieuw reserveren voor een zelfde dag en uur van de volgende week is dus enkel mogelijk ten vroegste vanaf die dag + 48 uur: vb.: een reservatie voor (volgende week) maandag kan ten vroegste gebeuren vanaf (deze week) woensdag, (volgende week) dinsdag vanaf (deze week) donderdag, enz...


  • 7-dagen regel: Reserveren kan 7 dagen vooruit voor evenementen georganiseerd door de club zelf en voor tennislessen.


  • De interclub ontmoetingen hebben voorrang op normale reserveringen.


  • Clubevenementen hebben voorrang. De club engageert zich om zeker een week op voorhand ( 7-dagen regel) deze evenementen te melden.


  • Tennislessen hebben voorrang,  maar deze dienen met in acht name van de 7-dagen regel tijdig gemeld te worden.

Uitzonderingen op dit reservatiereglement zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toelating van het bestuur of zijn verantwoordelijke.

Copyright © TC Sparta vzw All Rights Reserved