TC Sparta

Reglement


Onze vrijetijdsclub wil een losse, kameraadschappelijke, informele en leefbare club zijn.

Met een sfeer gebaseerd op veel onderling vertrouwen en dus met weinig controle en veel zelfdiscipline.


Het huishoudelijk reglement omvat de belangrijkste aspecten van het clubleven:


  • De toegang tot de club is alleen toegestaan voor clubleden. 


  • De toegang tot de club gebeurt via cijfercodes. Er is een code om toegang te verkrijgen tot de terreinen en er is een code die toegang geeft tot de chalet.  De codes worden jaarlijks hernieuwd.


  • Van de leden wordt verwacht dat ze, als ze als laatste de club verlaten, zowel de chalet als het poortje aan de straatkant op de juiste manier afsluiten. Info hierover krijgen ze via een apart  opgestuurd  scenario.


  • De reservatieregels hebben betrekking op de wijze waarop we op onze 3 tennisterreinen het spelen zo vlot mogelijk willen laten verlopen.

       Voor details van het reservatiereglement: zie Reservatieregels.


  • De club verwacht dat ieder lid als een "goede huisvader" gebruik maakt van de infrastuctuur (Bv. na het spelen plein vegen, netheid sanitair en chalet).Copyright © TC Sparta vzw All Rights Reserved